Phân loại rác đầu nguồn để lấy nguồn nguyên liệu tái chế

Phân loại rác đầu nguồn để lấy nguồn nguyên liệu tái chế

Rác phải được phân loại từ đầu nguồn để giảm thời gian thu gom và xử lý rác thải. Làm như vậy là khoa học, để cung cấp nguồn nguyên liệu tái chế làm giàu cho đất nước.

thùng rác inox 2 ngăn a37d

Việc chúng ta có thể làm được tính đến thơi điểm này là ý thức tự giác được việc cần phải bảo vệ môi trường sống. Mỗi một hành động nhỏ cũng góp phần tạo nên những giá trị lớn, đặt thùng rác inox trong nhà rồi phân loại rác trước khi vứt rác vào là một trong những hành động đẹp góp phần nhỏ vào mục tiêu bảo vệ môi trường và cung cấp nguồn nguyên liệu tái chế mới cho quốc gia.

Ở các khu vực đông dân cư và các khu vực công cộng cần được lắp đặt thùng rác với mật độ phù hợp để phục vụ nhu cầu bỏ rác của con người.  Thị trường hàng hóa và các loại sản phẩm ngày càng phát triển, đi kèm theo nó là các hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đó là tràn ngập rác thải. Những rác thải của nền công nghiệp được đánh giá là rác thải khó phân hủy tới mức gần như không thể phân hủy bao gồm túi bóng, túi đựng thực hẩm, chai lọ nhựa. Những loại rác thải hữu cơ sinh hoạt có thể phân hủy và dễ dàng xử lý. Nhưng nếu 2 loại rác thải này lẫn với nhau thì sẽ rất khó có thể xử lý. Chúng cần được phân loại ngay từ đầu và có những cách xử lý rác thải triệt để.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *